ŠANCA je moderná proeurópska občiansko - demokratická strana hlásiaca sa k tradícii liberálnych myšlienok zodpovednej slobody, trhovým princípom a spoločenskému konzervativizmu. Našimi prioritami sú: vyrovnávanie regionálnych rozdielov, vytváranie podmienok pre dobre platenú prácu, návrat mladých ľudí domov zo zahraničia a posilňovanie bezpečnosti Slovenska.

Sme presvedčení o tom, že súčasným veľkým medzinárodným výzvam dokážeme najlepšie čeliť v spolupráci s našimi partnermi v EÚ a spojencami v NATO. Európska únia nie je problém, ale riešenie problému.
ŠANCA je moderná proeurópska občiansko - demokratická strana hlásiaca sa k tradícii liberálnych myšlienok zodpovednej slobody, trhovým princípom a spoločenskému konzervativizmu. Našimi prioritami sú: vyrovnávanie regionálnych rozdielov, vytváranie podmienok pre dobre platenú prácu, návrat mladých ľudí domov zo zahraničia a posilňovanie bezpečnosti Slovenska.

Sme presvedčení o tom, že súčasným veľkým medzinárodným výzvam dokážeme najlepšie čeliť v spolupráci s našimi partnermi v EÚ a spojencami v NATO. Európska únia nie je problém, ale riešenie problému.

PROGRAMOVÉ CIELE


Silné regióny

Nové Slovensko postavené na silných regiónoch, 8 volebných obvodoch pre parlamentné voľby a možnosť voliť elektronicky.
Viac >

Odborníci miesto politikov

Efektívne fungujúci štát riadení odborníkmi a nie politikmi.
Viac >

Zjednodušenie podnikania

Podnikatelia zaplatia odvody a dane jednou platbou jednému úradu.
Viac >

Zdravé slovenské potraviny

Viac zdravých slovenských potravín v obchodoch.
Viac >

Riešenie rómskych osád

Dosiahnuť stav, aby zákony platili pre všetkých rovnako a pracovať sa oplatilo.
Viac >

Podpora pracujúcich rodičov

Pracujúcich rodičov, ktorí vychovávajú deti, treba podporiť nižšími daňami, odvodmi a sociálnou pomocou.
Viac >

Lepšie nemocnice

Zlepšenie fungovania nemocníc a vybudovanie 8 nových nemocníc v regiónoch.
Viac >

Zdravotníctvo pre pacientov

Posilnenie nároku pacienta na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Viac >

Fungujúca spravodlivosť

Súdy majú mať stanovené maximálne lehoty, dokedy musia rozhodnúť.
Viac >

Školstvo 21. storočia

Zo vzdelávania vytvoriť spoločenskú prioritu.
Viac >

Mladí, vráťte sa domov!

Vráťme mladých domov na Slovensko.
Viac >